home/nieuws
Home NL | EN Amsterdam Contact Aanmelden nieuwsbrief

Tijd in de Kunst 

Deze lessen gaan dieper in op bepaalde aspecten van de kunst waarmee je misschien niet eerder hebt gewerkt. Het thema van de De Tijd in de Kunst lessen die dit keer wordt gegeven zijn de zogenaamde 'Tai Chi Klassieken'.

De Tai Chi Klassieken zijn een groep van geschriften waarin de fundamentele aspecten van de kunst beschreven staan. De drie belangrijkste teksten bekend staan als de klassiekers zijn de "Tai Chi Chuan Klassieker", toegeschreven aan Chang San Feng, een Taoïstische monnik die waarschijnlijk leefde tussen de 12e en de 14e eeuw, naar  verluid stierf op 200 jarige leeftijd en de waarschijnlijke oprichter van Tai Chi Chuan is, de "Verhandeling over Tai Chi Chuan", toegeschreven aan Wang Chung Yueh, die rond 1500 leefde en de "Mentale Opheldering van de Dertien Houdingen", ook toegeschreven aan Wang Chung Yueh.

Er wordt gezegd dat elke serieuze student van de kunst zijn of haar studie en de beoefening ervan baseert op de klassieken, omdat de klassieken de onmisbare basis zijn van de principes die aan de kunst ten grondslag liggen. In deze serie zullen we kennis maken met (een deel van) deze leringen, ze bestuderen en ook daadwerkelijk beoefenen.

De lessen worden gegeven op:
4 januari, 18, 25 en 1 februari (Let op: er zal geen les op 11 januari)

Prijs :€ 12,50 per les. Studenten die al een cursus volgen betalen 6,50 per les. 

Vereiste voorkennis

B1 tot en met Single Whip

Aantal lessen

Dit keer is het een serie van 4 lessen. Je kan die lessen volgen die je interessant lijken. Ze staan los van elkaar.

Eerdere Tijd in de Kunst lessen

Om je een indruk te geven wat er in een Time in the Art les zoal behandeld wordt geven we hieronder de thema's van eerdere sessies: