The School of T’ai Chi Chuan Amsterdam

Onze school

Onze school Stichting The School of T’ai Chi Chuan biedt lessen aan en ondersteunt het onderwijs en de studie van T’ai Chi Chuan in Amsterdam sinds 1977. Ons team van docenten bestaat momenteel uit 13 leraren die T’ai Chi onderwijzen op onze lokatie in de Kerkstraat.

We maken deel uit van de T’ai Chi Foundation, een internationale T’ai Chi school met meer dan 200 leraren in 30 steden. Onze Amsterdamse T’ai Chi school volgt de onderwijsfilosofie van onze internationale school: het behoud van de afstamming en traditie van deze Chinese bewegingskunst terwijl deze wordt gepresenteerd op een moderne, makkelijk te leren wijze.

De missie van onze school is om de studie en het onderricht van T’ai Chi Chuan te promoten en te verspreiden om de mensheid gezondheid en bewustzijn te brengen.

De geschiedenis van onze school

Our traceable lineage begins in the Ch’en family where Ch’en Ch’ang-hsien passed Tai Chi to his disciple Yang Lu-shan (1799-1872). Yang style Tai Chi was born and was passed within the family to his sons Pan-hou (1837-1892) and Chien-hou (1839-1917). Master Yang Cheng-fu (1883-1936) was the son of Chien-hou.

Cheng man Ch’ing: Meester van 5 uitmuntendheden
Professor Cheng Man-Ch’ing (1901-1975) stond bekend als de meester van de “Five Excellences”, te weten schilderkunst, kalligrafie, geneeskunst, dichtkunst en T’ai Chi Chuan. Als arts behandelde Cheng Man-Ch’ing de echtgenote van T’ai Chi grootmeester Yang Cheng-fu en genas haar van een ernstige ziekte. Hierdoor ontstond er een hechte vriendschap en kwam Professor Cheng in de gelegenheid om enige jaren dagelijks enkele uren T’ai Chi met Yang Cheng-fu te beoefenen. Zo vervolmaakte hij zijn T’ai Chi en bereikte meesterschap. Professor Cheng was onder de indruk van de heilzame werking van T’ai Chi en hij wilde T’ai Chi daarom toegankelijk maken voor een breed publiek. Hij versimpelde de vorm met behoud van de essentie. Zijn vorm, wordt de Yang Stijl Korte Vorm genoemd. In 1930 publiceerde hij een boek met daarin een gedetailleerde beschrijving van de bewegingen, iets wat in die tijd ongebruikelijk was. Later, in 1960, breekt hij opnieuw de traditie door T’ai Chi Chuan naar het Westen te brengen.

Patrick Watson (1937 – 1992)
Had al veel ervaring in de interne vechtkunsten, Hawaiiaans zwemmen en het theater toen hij in 1966 begon te studeren bij Prof. Cheng Man-Ch’ing. Hij studeerde negen jaar bij hem en werd een van zijn acht meest seniore discipelen. In 1975 richtte Patrick de School of Tai Chi Chuan (STCC) op, speciaal om leraren van T’ai Chi Chuan te trainen. In de daarop volgende 16 jaar hij de STCC in zijn groei als een internationale school met vestigingen in zeven landen.

Patrick was een meester-leraar, altijd lesgevend, en nam elke gelegenheid waar om het T’ai Chi-bewustzijn te illustreren. Patrick besefte dat om deze lering tot bloei te brengen, het de beperkingen van zijn individuele persoonlijkheid evenals zijn genialiteit zou moeten overstijgen. Ik heb de “team-teaching-methode” ontwikkeld. Hij zag voorbij zijn ego-bevrediging zogezegd en werd stimuleerde zijn beginnende studenten les leren geven om een ​​hele school te bouwen. Team onderwijs versneld ons innerlijke proces, dat verder werd ondersteund door het meditatieve en zelf-reflectie werk van de mysticus-filosoof Oscar Ichazo.

In 1992 overleed Patrick en liet het aan de docenten van de School of T’ai Chi Chuan om zijn erfenis voort te zetten. We werken graag samen in een groep van vele leraren in plaats van één. We trachten Tai Chi te belichamen, om de geest van deze prachtige kunst te eren, om te delen wat we weten en belichamen met anderen.

Arica
Oscar Ichazo, oprichter van de Arica School, was een van de leraren van Patrick. Het Arica-werk biedt vele fysieke, emotionele, mentale en spirituele hulpmiddelen die de ontwikkeling van iemands Tai Chi-praktijk bevorderen. Veel van de leraren op onze school zijn ook studenten van het Arica-werk. Dit werk is de basis van veel van onze team-teaching methode. Lees meer over Arica op www.arica.org

De Tai Chi Foundation (TCF) en The School of T’ai Chi Chuan (STCC)
The School of T’ai Chi Chuan (STCC), opgericht in 1976, weerspiegelt de visie van onze oprichter Patrick Watson. Hij had tot doel een ​​school van Tai Chi leraren te creëren om zo de bewegingen en principes van T’ai Chi te behouden en over te brengen, zoals deze was ontwikkeld door zijn leraar, Prof. Cheng Man-Ch’ing. Dankzij onze unieke manier van lesgeven teamverband groeide de school door de jaren heen na de dood van Patrick in 1992.

De Tai Chi Foundation, opgericht in 1979, is de non-profit onderwijsparaplu die initieert, sponsort en financiële ondersteuning biedt voor STCC’s trainingen en nieuwe cursusontwikkeling. Meer informatie over onze internationale school is te vinden op www.taichifoundation.org

Ons Team

Frances The

Frances The

Johanna Koelman

Johanna Koelman

Peter Streef

Peter Streef

Wawan Kawulusan

Wawan Kawulusan

Gerrie Sporken

Gerrie Sporken

Kana Yamaguchi

Kana Yamaguchi

Rani Izhar

Rani Izhar

Hal Caswell

Hal Caswell

 Koen Krikhaar

Koen Krikhaar

Shao Lin

Shao Lin

Harm Leerling

Harm Leerling

Ossian Bakker

Ossian Bakker

Sherry Kent

Sherry Kent