The School of T’ai Chi Chuan Amsterdam

The School of T’ai Chi Chuan

Onze school Stichting The School of T’ai Chi Chuan biedt lessen aan en ondersteunt het onderwijs en de studie van Tai Chi Chuan in Amsterdam sinds 1977. Ons team van docenten bestaat momenteel uit 13 leraren die T’ai Chi onderwijzen op onze lokatie in de Kerkstraat.

We maken deel uit van de Tai Chi Foundation, een internationale Tai Chi school met meer dan 200 leraren in 30 steden. Onze Amsterdamse Tai Chi school volgt de onderwijsfilosofie van onze internationale school: het behoud van de afstamming en traditie van deze Chinese bewegingskunst terwijl deze wordt gepresenteerd op een moderne, makkelijk te leren wijze.

De missie van onze school is om de studie en het onderricht van Tai Chi Chuan te promoten en te verspreiden om de mensheid gezondheid en bewustzijn te brengen.

Hoe geven we les?

Een van de onderscheidende kenmerken van onze school is dat we er naar streven Tai Chi te doceren in teams van minimaal 2 docenten.  Dit systeem maakt onze lessen zeer gemakkelijk te volgen. Daarnaast ligt de nadruk tijdens de lessen op het geven van heldere indicaties zodat het duidelijk is hoe de bewegingen in elkaar zitten. Met twee of meer van onze instructeurs die samenwerken in een enkele klas, heb je als student altijd één instructeur om te volgen, terwijl een andere instructeur de klas begeleidt en zo kan aansluiten bij de specifieke behoeften van de groep. We geven vier keer per jaar een beginners training Tai Chi van 10 weken: Herfst, WInter, Lente en Zomer, gevolgd door een zomertraining van een week.

De geschiedenis van onze school

Our traceable lineage begins in the Ch’en family where Ch’en Ch’ang-hsien passed Tai Chi to his disciple Yang Lu-shan (1799-1872). Yang style Tai Chi was born and was passed within the family to his sons Pan-hou (1837-1892) and Chien-hou (1839-1917). Master Yang Cheng-fu (1883-1936) was the son of Chien-hou.

Cheng man Ch’ing: Meester van 5 uitmuntendheden
Professor Cheng Man-Ch’ing (1901-1975) stond bekend als de meester van de “Five Excellences”, te weten schilderkunst, kalligrafie, geneeskunst, dichtkunst en Tai Chi Chuan. Als arts behandelde Cheng Man-Ch’ing de echtgenote van Tai Chi grootmeester Yang Cheng-fu en genas haar van een ernstige ziekte. Hierdoor ontstond er een hechte vriendschap en kwam Professor Cheng in de gelegenheid om enige jaren dagelijks enkele uren Tai Chi met Yang Cheng-fu te beoefenen. Zo vervolmaakte hij zijn Tai Chi en bereikte meesterschap. Professor Cheng was onder de indruk van de heilzame werking van Tai Chi en hij wilde Tai Chi daarom toegankelijk maken voor een breed publiek. Hij versimpelde de vorm met behoud van de essentie. Zijn vorm, wordt de Yang Stijl Korte Vorm genoemd. In 1930 publiceerde hij een boek met daarin een gedetailleerde beschrijving van de bewegingen, iets wat in die tijd ongebruikelijk was. Later, in 1960, breekt hij opnieuw de traditie door Tai Chi Chuan naar het Westen te brengen.

Patrick Watson (1937 – 1992)
Patrick Watson had al veel ervaring in de interne vechtkunsten, Hawaiiaans zwemmen en het theater toen hij in 1966 begon te studeren bij Prof. Cheng Man-Ch’ing. Hij studeerde negen jaar bij hem en werd een van zijn discipelen. In 1975 richtte Patrick de School of Tai Chi Chuan (STCC) op, speciaal om leraren van Tai Chi Chuan te trainen. In de daarop volgende 16 jaar ontwikkelde de STCC zich onder zijn leiding als een internationale school met vestigingen in zeven landen. Patrick was een meester-leraar, die altijd les gaf, en elke gelegenheid waarnam om het T’ai Chi-bewustzijn te illustreren. Patrick besefte dat, als hij de school tot bloei wilde brengen, hij de lesmethode los moest maken van zijn individuele persoonlijkheid. Hij ontwikkelde daarom de “team-teaching-methode”. Hij stimuleerde zijn beginnende studenten om te leren les te geven. Op die manier wilde hij een ​​school van Tai Chi leraren creëren en zo de bewegingen en principes van T’ai Chi, zoals die waren ontwikkeld door Prof. Cheng Man-Ch’ing, behouden en doorgeven aan volgende generaties. Na de dood van Patrick Watson in 1992 werd zijn werk voortgezet door de docenten van de School of T’ai Chi Chuan.

 

De Tai Chi Foundation (TCF) en The School of Tai Chi Chuan (STCC)
The School of Tai Chi Chuan (STCC), opgericht in 1976, weerspiegelt de visie van onze oprichter Patrick Watson. Dankzij de unieke manier van lesgeven in teamverband groeide de school door de jaren heen na de dood van Patrick in 1992.

De Tai Chi Foundation, opgericht in 1979, is de non-profit onderwijsparaplu die initieert, sponsort en financiële ondersteuning biedt voor STCC’s trainingen en nieuwe cursusontwikkeling. Meer informatie over onze internationale school is te vinden op www.taichifoundation.org

 

Our Team

Gerrie Sporken

Gerrie Sporken

 Koen Krikhaar

Koen Krikhaar

Sherry Kent

Sherry Kent

Peter Streef

Peter Streef

Frances The

Frances The

Rani Izhar

Rani Izhar

 

Johanna Koelman

Johanna Koelman

Ossian Bakker

Ossian Bakker

Els Eijssens

Els Eijssens

Moses Faleafaga

Moses Faleafaga

Shao Lin

Shao Lin

Ellen Jasper

Ellen Jasper

Harm Leerling

Harm Leerling

Hal Caswell

Hal Caswell

Wawan Kawulusan

Wawan Kawulusan