The School of T’ai Chi Chuan Amsterdam

The School of T’ai Chi Chuan

Onze school Stichting The School of T’ai Chi Chuan biedt lessen aan en ondersteunt het onderwijs en de studie van Tai Chi Chuan in Amsterdam sinds 1977. Ons team van docenten bestaat momenteel uit 13 leraren die T’ai Chi onderwijzen op onze lokatie in de Kerkstraat.

We maken deel uit van de Tai Chi Foundation, een internationale Tai Chi school met meer dan 200 leraren in 30 steden. Onze Amsterdamse Tai Chi school volgt de onderwijsfilosofie van onze internationale school: het behoud van de afstamming en traditie van deze Chinese bewegingskunst terwijl deze wordt gepresenteerd op een moderne, makkelijk te leren wijze.

De missie van onze school is om de studie en het onderricht van Tai Chi Chuan te promoten en te verspreiden om de mensheid gezondheid en bewustzijn te brengen.

De geschiedenis van onze school

Our traceable lineage begins in the Ch’en family where Ch’en Ch’ang-hsien passed Tai Chi to his disciple Yang Lu-shan (1799-1872). Yang style Tai Chi was born and was passed within the family to his sons Pan-hou (1837-1892) and Chien-hou (1839-1917). Master Yang Cheng-fu (1883-1936) was the son of Chien-hou.

Cheng man Ch’ing: Meester van 5 uitmuntendheden
Professor Cheng Man-Ch’ing (1901-1975) stond bekend als de meester van de “Five Excellences”, te weten schilderkunst, kalligrafie, geneeskunst, dichtkunst en Tai Chi Chuan. Als arts behandelde Cheng Man-Ch’ing de echtgenote van Tai Chi grootmeester Yang Cheng-fu en genas haar van een ernstige ziekte. Hierdoor ontstond er een hechte vriendschap en kwam Professor Cheng in de gelegenheid om enige jaren dagelijks enkele uren Tai Chi met Yang Cheng-fu te beoefenen. Zo vervolmaakte hij zijn Tai Chi en bereikte meesterschap. Professor Cheng was onder de indruk van de heilzame werking van Tai Chi en hij wilde Tai Chi daarom toegankelijk maken voor een breed publiek. Hij versimpelde de vorm met behoud van de essentie. Zijn vorm, wordt de Yang Stijl Korte Vorm genoemd. In 1930 publiceerde hij een boek met daarin een gedetailleerde beschrijving van de bewegingen, iets wat in die tijd ongebruikelijk was. Later, in 1960, breekt hij opnieuw de traditie door Tai Chi Chuan naar het Westen te brengen.

Patrick Watson (1937 – 1992)
Patrick Watson had al veel ervaring in de interne vechtkunsten, Hawaiiaans zwemmen en het theater toen hij in 1966 begon te studeren bij Prof. Cheng Man-Ch’ing. Hij studeerde negen jaar bij hem en werd een van zijn discipelen. In 1975 richtte Patrick de School of Tai Chi Chuan (STCC) op, speciaal om leraren van Tai Chi Chuan te trainen. In de daarop volgende 16 jaar ontwikkelde de STCC zich onder zijn leiding als een internationale school met vestigingen in zeven landen. Patrick was een meester-leraar, die altijd les gaf, en elke gelegenheid waarnam om het T’ai Chi-bewustzijn te illustreren. Patrick besefte dat, als hij de school tot bloei wilde brengen, hij de lesmethode los moest maken van zijn individuele persoonlijkheid. Hij ontwikkelde daarom de “team-teaching-methode”. Hij stimuleerde zijn beginnende studenten om te leren les te geven. Op die manier wilde hij een ​​school van Tai Chi leraren creëren en zo de bewegingen en principes van T’ai Chi, zoals die waren ontwikkeld door Prof. Cheng Man-Ch’ing, behouden en doorgeven aan volgende generaties. Na de dood van Patrick Watson in 1992 werd zijn werk voortgezet door de docenten van de School of T’ai Chi Chuan.

Arica
Oscar Ichazo, oprichter van de Arica School, was een van de leraren van Patrick. Het Arica-werk biedt vele fysieke, emotionele, mentale en spirituele hulpmiddelen die de ontwikkeling van iemands Tai Chi-praktijk bevorderen. Veel leraren op onze school zijn ook studenten van het Arica-werk. Het is de basis van een groot deel van onze team-teaching methode. Lees meer over Arica op www.arica.org

De Tai Chi Foundation (TCF) en The School of Tai Chi Chuan (STCC)
The School of Tai Chi Chuan (STCC), opgericht in 1976, weerspiegelt de visie van onze oprichter Patrick Watson. Dankzij de unieke manier van lesgeven in teamverband groeide de school door de jaren heen na de dood van Patrick in 1992.

De Tai Chi Foundation, opgericht in 1979, is de non-profit onderwijsparaplu die initieert, sponsort en financiële ondersteuning biedt voor STCC’s trainingen en nieuwe cursusontwikkeling. Meer informatie over onze internationale school is te vinden op www.taichifoundation.org

 

Ons Team

Frances The

Frances The

 
Johanna Koelman

Johanna Koelman

 
Peter Streef

Peter Streef

 
Wawan Kawulusan

Wawan Kawulusan

 
Gerrie Sporken

Gerrie Sporken

 
Kana Yamaguchi

Kana Yamaguchi

 
Rani Izhar

Rani Izhar

Hal Caswell

Hal Caswell

 
 Koen Krikhaar

Koen Krikhaar

 
Shao Lin

Shao Lin

 
Harm Leerling

Harm Leerling

 
Ossian Bakker

Ossian Bakker

 
Sherry Kent

Sherry Kent